Gastropolia.pl

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

ab1Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na wybór opodatkowania na zasadach ogólnych to spoczywa na nim obowiązek prowadzenia zapisów księgowych, zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Służy do tego tzw. Księga Przychodów i Rozchodów. Jej wygląd i formułą jest ściśle określona przepisami prawa podatkowego.

Wyliczony na podstawie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów podatek – a właściwie jego zaliczkę należy wpłacić do urzędu skarbowego w terminie do 20-go dnia miesiąca.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest w naszym kraju podstawową formą opodatkowania. Nie występują zatem w ustawodawstwie warunki ograniczające możliwość opodatkowania w tej formie. Jeżeli przedsiębiorca nie zadeklaruje wyboru innej formy opodatkowania – albo ryczałtu od przychodów ewiden¬cjonowanych lub karty podatkowej lub opodatkowania według stawki liniowej 19% to musi płacić podatek według skali progresywnej.

Podstawa obliczenia podatku w PLN podatek wynosi

Do 85.528 zł: 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
Ponad 85.528 zł: 14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

Wysokośc podatku jaki zapłaci przedsiębiorca zależy od osiągnietych dochodów. Co ważne w tej formie opodatkowania odlicza się od przychodu koszty zatem konieczna jest ewidencja księgowa kosztów. Dodatkowo dochód wolno obniżyć o stratę z działalności w roku poprzednim – jeśli wynika ona z tego samego źródła. Jak widać istnieje również kwota wolna od podatku co oznacza że do pewnej wysokości dochodu nie zapłacimy podatku.

Artykuł opublikwoany dzięki współpracy z biurem rachunkowym www.hah.pl.